‘Ode aan de Twijfel’ belicht de waarde van twijfel vanuit kunst, filosofie en de visie van jongeren.

Programma 2018 met...

Over het werk van kunstenaar Toine Klaassen

‘Het atelier bestaat uit een flink vloeroppervlak, gewelfd plafond, nauwelijks of geen daglicht. En koud dus. Onze adem kronkelt omhoog terwijl we praten. We zitten omgeven door bergen gestapeld materiaal (potten zand, flessen lichtgele vloeistof, maskers, riet, stokken, lappen leer, glazen aquaria met iets erin, je kunt het zo gek niet bedenken), halve en hele beelden, alles eerder gebruikt, door anderen en door hem. Een universum waarin alles zijn eigen waarde heeft. Een hol.’ Begeesterd legt hij me uit waar het hem om gaat. Dat is niet zo een-twee-drie gezegd; de wereld van Toine Klaassen laat zich weliswaar ogenschijnlijk makkelijk lezen, het is ook een serieuze aangelegenheid, die vraagt om aandacht. Het begin van de kunst’….. (2012, M. Berendsen) 

Het werk van kunstenaar Toine Klaassen is een rituele performance en installatie dat ontstaat op locatie onder de ogen en vaak samen met het publiek. Een wereld van rituelen, beelden en onverwachte gebeurtenissen wat Toine als kunstenaar ter plekke gecreëerd. Het geheel vormt zich tot een universum wat zelfs de verbeelding te boven gaat. 

Bekijk voor meer werk van Toine Klaassen: www.toineklaassen.com

Programma voorafgaand aan de manifestatie op de scholen met Toine, leerlingen van Het Lyceum Rotterdam en filosoof Tim de Mey

In de periode voorafgaand aan de manifestatie vindt er het Ode aan de Twijfel programma op Het Lyceum Rotterdam plaatst. Onder begeleiding kunstdocent Meerle Lokhorst, filosofiedocent Martijn Balm ontwikkelen de leerlingen gedurende deze periode nieuw beeldend werk voor de manifestatie in TENT. In het programma geeft filosoof Tim de Mey een les over fundamentele twijfel en ontmoeten de leerlingen kunstenaar Toine Klaassen. De leerlingen verdiepen zich in de twijfel en onderzoeken hoe ze dit kunnen vertalen naar beeldend werk. Onderdeel van het programma is een onuitwisbaar bezoek aan het atelier van Toine. In dit bezoek wordt nauwelijks gebruik gemaakt van woorden. Middels blikken en handelingen wordt contact gelegd. We lijken plotseling onderdeel van een performance. Toine maakt alleen in het begin even gebruik van het woord:  “Je geest verandert voortdurend (…) je gericht oefenen op het focussen ervan en dat ook weer durft los te laten (…) Handelingen, zaadbollen van paardebloemen, of afdrukken in aluminiumfolie tonen onverwacht een nieuwe symbolische waarde. 

Kunstwerk op de manifestatie van Toine Klaassen en interactief beeldend werk van de leerlingen van Lyceum Rotterdam

Het kunstwerk van kunstenaar Toine Klaassen op de kunstmanifestatie sluit  aan bij de ervaringen van het kunstwerk die de jongeren kregen op zijn atelier. Materiaal als houtskool, aluminiumfolie en piepschuim vormen onderdeel van de wereld die Toine om zich heen laat ontstaan. Zelf is hij veranderd in een personage met vleugels. Hij voert rituelen uit waar we als bezoeker van de manifestatie naar kunnen kijken, maar ook zelf deelgenoot van zijn. Door houtskool te ontvangen of aan te brengen op het lichaam van de kunstenaar of op dat van jezelf wordt je automatisch onderdeel van het bijzondere universum dat de kunstenaar op dat moment creëert.

De leerlingen van Het Lyceum Rotterdam hebben voor deze manifestatie eigen kunstwerken ontwikkeld, soms individueel en soms in groepjes. De kunstwerken zijn  geluidsinstallaties, films, beeldhouwwerken en illustraties. De werken zijn merendeel interactief waardoor het publiek, net als in het werk van Toine, onderdeel wordt van een ervaring.