Zoek
Sluit dit zoekvak.

‘Ode aan de Twijfel’ belicht de waarde van twijfel vanuit kunst, filosofie en de visie van jongeren.

Werkwijze:
We benaderen twijfel vanuit kunst en filosofie. De belevingswereld van jongeren, het werk van de kunstenaar en de inbreng van de filosoof zijn vertrekpunt voor het gezamenlijk maken van een kunstwerk. Het project is opgezet als een artistiek proces.

We werken met kunstenaars waarvan het werk een interactie met het publiek aangaat. Hun werk is conceptueel, sociaal geëngageerd en/of performatief, en zorgt voor frictie, ongemak, absurditeit en verrassing. Waar het in filosofie gaat over het stellen van vragen, is in de kunst het ‘open einde’ wezenlijk. Het (nog) niet weten maakt dat de kunstenaar een pad beloopt dat niet van tevoren bepaald is. Kunst en filosofie creëren ruimte waarin de jongeren zich vrij kunnen ‘bewegen’.

In het project is de samenwerking van kunstvakdocenten met de kunstenaars van groot belang. Jongeren komen zo in contact met de werkwijze en professionele wereld van de kunstenaar. Indien mogelijk worden ook vakdocenten filosofie en burgerschap betrokken. Deze werkwijze maakt dat elk project op maat wordt gemaakt. Wij bieden onze expertise aan. Daarmee zijn we ontwerpend, begeleidend, dan wel ondersteunend voor zowel educatieve afdelingen binnen kunstinstellingen als voor kunst vakgroepen in het voortgezet of hoger onderwijs. 

Programma’s in het voortgezet onderwijs:

Projectweek of curriculum 
Een lessenserie van acht weken een blokuur in het rooster. Hierin komen we met de vakdocent en de kunstenaar vanuit het thema twijfel en met inbreng van een filosoof tot een programma voor jongeren op school. Naast de kunstvakdocent heeft het de voorkeur dat ook een vakdocent filosofie, of vakdocent maatschappijleer in het team betrokken wordt. Deze tijd kan in het rooster onder de lestijd van de vakken gegeven worden. Ook kunnen deze lessen samengevoegd in een projectweek plaatsvinden.

Workshops
Een dag of dagdeel ondergedompeld in de twijfel. In een actieve inspiratiedag ervaren jongeren de waarde van de twijfel. Met interactieve oefeningen worden de eigen twijfel onderwerp en samen met een kunstenaar en zijn of haar werk worden jongeren meegenomen in hoe waardevol het durven twijfelen kan zijn.

Inspiratiemiddag docenten
Hoe kun je in je eigen onderwijs meer ruimte bieden voor de twijfel? Graag nemen we docenten of studenten mee in hoe we te werk gaan, een kijkje in de keuken van ‘Ode aan de Twijfel’ Doel is om ook handvatten te bieden voor in de eigen dagelijkse lespraktijk.

Voor musea en overige kunstinstellingen:

‘Ode aan de Twijfel ‘ programma’s:
Hoe kun je als museum educator ruimte bieden aan de twijfel? Hoe kun je de twijfel belichten in het maakproces van de kunstenaar en toegankelijk maken voor jongeren? We denken graag mee of initiëren samenwerkingen waardoor dit bij bezoekers of scholen meer zichtbaarheid krijgt.

Kunstmanifestaties
Voor ‘Ode aan de Twijfel’ werken we met hedendaagse professionele kunstenaars. De makers die we benaderen werken vanuit beeld, performance, taal of poëzie, theater. Hun persoonlijke werk raakt aan het thema twijfel en hun werk is vaak interactief. Al dan niet samen met jongeren maken we graag manifestaties en tentoonstellingen waarin dit zichtbaar wordt voor publiek..

Andere omgevingen
Kunstenaar, twijfel, jongeren en/of publiek, op elke locatie zijn er mogelijkheden.

Heeft u interesse in één van bovenstaande voorbeelden of heeft u een vraag voor een omgeving of doelgroep die niet is vermeld, neem dan gerust contact met ons op.