Search
Close this search box.

‘Ode aan de Twijfel’ belicht de waarde van twijfel vanuit kunst, filosofie en de visie van jongeren.

Familieverhalen

Interview één of meerdere familieleden naar hun roots om dit vervolgens op symbolische wijze te visualiseren in een beeld.

Deze opdracht is gebaseerd op de kunstpraktijk van kunstenaar Efrat Zehavi.

Voor wie:
Leerlingen/ jongeren tussen 14-21 jaar

Context:
VMBO, HAVO, VWO of kunsteducatieve omgevingen

Aantal lessen/workshops:
Van 4 tot 6 lessen (workhops) van ± 90 minuten of in een projectweek

Opdracht:
Interview één of meerdere familieleden naar hun roots om dit vervolgens op symbolische wijze te visualiseren in een beeld.

Discipline:
Beeldend, werk is individueel, keuze materiaal en beeldende disciplines zijn vrij.

Inspiratie voor de vorm: Neem een totempaal* en/of leporello als vertrekpunt om dit portret/ deze portretreeks in beeld te brengen. De vorm kan zowel ruimtelijk, audiovisueel of twee dimensionaal zijn.

Deelopdrachten:
– Hoe neem een interview af binnen je familie? Probeer in dit gesprek vrij te luisteren, zonder de voorkennis en deze persoon opnieuw te leren kennen. Wees kritisch op de vragen die je stelt, of het open vragen zijn. Neem dit gesprek op zodat je het terug kunt luisteren.
– Wat zijn mythologische figuren? Waar staan ze symbool voor? Onderzoek naar afbeeldingen van mythologische figuren.
– Filosofieles over ‘wie ben ik’, ‘waar komen we vandaan?’, Waar zijn we?’, ‘waar gaan we naar toe?’

Meer over de opdracht:
In deze opdracht doen leerlingen een onderzoek naar hun eigen familiegeschiedenis. Belangrijk is dat ze hun eigen familieleden interviewen met vragen die ze normaal niet zo snel stellen, ze kijken naar hun culturele achtergrond met normen, waarden, gewoontes en rituelen en vertaalden het onderzoek naar mythologische figuren en symbolen. Vervolgens maken ze een beeldend werk waar de symbolen een eigen verhaal vertellen.

Waar liggen de ‘roots’ van mij en mijn ouders?’

Deze opdracht is gebaseerd op het werk van kunstenaar Efrat Zehavi. Naar aanleiding van haar eigen relatie met haar moeder maakte zij onder andere het werk ‘mOTHER’ waarin ze in gesprek ging met moeders en dochters in Stedelijk Museum Schiedam. Terwijl ze luisterde en tegelijkertijd portretten boetseerde, zocht ze de symboliek van de verhalen die mensen haar vertelden.

Geïnspireerd op deze performance vroeg Zehavi de jongeren een onderzoek te doen naar hun eigen familiegeschiedenis. Hierin staat niet de uiterlijke gelijkenis centraal, maar juist het verhaal zelf. Zehavi neemt de jongeren mee in haar eigen onzekerheden als jong meisje en dochter en vertelt over de gesprekken die ze heeft gevoerd.

*Totempaal is een standbeeld. Vaak geeft een totempaal verschillende dieren weer, zoals een bever, een beer, een wolf, een haai, orka of adelaar. De dieren bovenop de top vertegenwoordigen verwantschap, lidmaatschap van een groep en identiteit, terwijl de rest van de paal de geschiedenis van een gezin kan vormen. Deze vorm is een inspiratie om de familieleden symbolisch in beeld te brengen en/of vanuit één familielid een serie van symbolen over de persoon als schakeling weer te geven. Naast de totempaal (wat een heilig object is) is een leporello (tot harmonicaboek gevouwen langwerpig papier) ook een manier.

Interview met kunstenaar Efrat Zehavi

Film: Linda Zwart
Tekst interview: Persis Bekkering
Foto’s: Liza Szatola en Kim Krijnen

Zonder twijfel is kunst betekenisloze productie

Efrat Zehavi: “We denken dat we onze familieleden kennen, maar als je ze eenmaal vragen begint te stellen, ontdek je vaak een heel andere kant van de mensen die dicht bij je staan. Ik voer in mijn performances veel gesprekken met mensen over familierelaties, en ik hoor vaak dat mensen na de dood van hun ouders een dagboek vinden of andere informatie waaruit een heel ander beeld ontstaat….”

Opdracht in de praktijk

In de praktijk op Wolfert Tweetalig Rotterdam:

In dit project werken kunstenaar Efrat Zehavi, filosoof Kamel Essabane, 25 jongeren met kunstvakdocent Jan Varossieau van het Wolfert Tweetalig in Rotterdam samen. Elten Kiene heeft één les gegeven.

Bij het werk van de leerlingen werd het publiek meegenomen in objecten en verhalen over de afkomst en familiegeschiedenis van de leerlingen. Ze interviewden eigen familieleden en vertaalden deze naar symbolen, mythologische figuren en verhalen.

 

Overige kunsteducatieve opdrachten