Search
Close this search box.

‘Ode aan de Twijfel’ belicht de waarde van twijfel vanuit kunst, filosofie en de visie van jongeren.

Door twijfel uit balans raken

Creëer een beeldend werk over persoonlijke twijfels die jou of een ander uit balans brengen.

Deze opdracht is gebaseerd op de kunstpraktijk van kunstenaar Fokka Deelen (Powerboat)

Voor wie:
Leerlingen/ jongeren tussen 14-21 jaar

Context:
VMBO, HAVO, VWO of kunsteducatieve omgevingen

Aantal lessen/workshops:
Van 4 tot 6 lessen (workhops) van ± 90 minuten of in een projectweek

Opdracht:
Creëer een beeldend werk over persoonlijke twijfels die jou of een ander uit balans brengen. Denk bijvoorbeeld aan de liefde, keuzestress, emoties, vriendschap, etc.

Discipline:
Drie dimensionaal werk of video van de uitvoering. Individueel of in kleine groepjes

Deelopdrachten:
– Onderzoek welke persoonlijke twijfels jou of andere mensen in het leven uit balans brengen. Laat de vorm en beeldtaal voortkomen uit de onderwerpen die mensen raken.
– Klein onderzoekje naar wat leerlingen zelf uit balans kan brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een speed-date in de klas: Geef de opdracht, ga met elkaar hierover in gesprek en verzamel zoveel mogelijk voorbeelden.
– Interview familie of mensen uit je omgeving naar wat hen uit balans brengt en heb er gesprekken over. Kun je metaforen of symbolische beelden bedenken bij het onderwerp van elk gesprek.
– Is het de inhoud (het onderwerp of thema) of de context van de situatie die de mensen om je heen door uit balans kunnen raken en kun je daar beelden bij bedenken?
– Een fysieke oefening in de klas over in en uit balans zijn: Maak een constructie van een balk over een laag object waarbij je over de balk loopt en uit balans kunt raken. Of laat de jongeren elkaar (op een beheerste manier) omduwen, op welk moment val je om?

Meer over de opdracht:
In deze opdracht creëren de leerlingen een beeldend kunstwerk en/of ruimtelijke installatie dat gaat over persoonlijke twijfels waardoor men uit balans raakt. In het werk kunnen de leerlingen eventueel de interactie met een andere persoon opzoeken. Laat de jongeren niet alleen nadenken over waar hun twijfel over gaat, maar ook over hoe je iets als in balans of uit balans in een beeld kunt vangen. De deelopdrachten helpen bij het onderzoek en de visualisatie van beide onderdelen zodat deze twee aspecten aandacht krijgen in het onderzoek. De keuze voor de discipline drie dimensionaal helpt om een ruimtelijke verbeelding te maken en hier eventueel ook het balanceren in te kunnen meenemen. Dit kan ook vastgelegd worden in beeld d.m.v. video.

Welke twijfels brengen je in het leven uit balans?

Theatermaker Fokka Deelen en ontwerper Bas Kortmann (Powerboat) zijn specialisten in interactief theater en experts in een interdiscipline aanpak. Zo ontwikkelden ze een eigen interactieve theatervorm met een nieuwe theatertaal.

Powerboat maakt aansprekende voorstellingen op het snijpunt van beeldende kunst, performance en theater. Powerboat wil laagdrempelig zijn. Het publiek betrekken. Zoekt het publiek op in plaats van andersom. De laagdrempelige interactie wordt bij Powerboat altijd ondersteund door een heldere krachtige vormgeving.

Opdracht in de praktijk

In de praktijk op Einstein College

Op het Einstein Lyceum hebben de leerlingen deelgenomen vanuit het vak Ckv. In een paar bijeenkomsten in de tijd van een Ckv les, is het onderwijsprogramma uitgevoerd. Sabine Wassenberg heeft met hen het gesprek over de Twijfel gevoerd en Fokka Deelen heeft ze meegenomen in haar eigen werk. Leerlingen dachten mee over de vormen die passend waren bij de twijfel, daarnaast over hoe ze het publiek konden bevragen. Dit is een mobiel geworden waarbij het ‘aanhangen van een idee’ de hele installatie van liet bewegen.

Fokka Deelen en filosoof Tim de Mey werkten samen met 16 jongeren en kunstvakdocent Barry van Druten van het Einstein College in Rotterdam.

Foto’s: Aad Hogendoorn

Overige kunsteducatieve opdrachten